Triển khai nạo vét chống hạn vụ Chiêm Xuân 2016 Công ty TNHHMTV TL Bắc Sông Mã

Triển khai nạo vét chống hạn vụ Chiêm Xuân 2016 Công ty TNHHMTV TL Bắc Sông Mã

Thực hiện phương án chống hạn phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2016 trên địa bàn Công ty quản lý đã tiến hành nạo vét một số kênh chính, trục tiêu như nạo vét sông Gòng, kênh Lộc Vinh huyện Hoằng Hóa, nạo vét kênh Đình Vịnh huyện Nga Sơn


CN thủy lợi Hoằng Hoá

CN thủy lợi Hoằng Hoá

Chi nhánh thủy lợi Hoằng Hóa là đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý và khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Hoằng Hóa và một phần của Thành phố Thanh Hóa


 • CN thủy lợi Hậu Lộc  (4/10/2017 2:11:55 PM)
 • CN thủy lợi Hà Trung  (4/10/2017 2:12:33 PM)
 • CN thủy lợi Nga Sơn  (4/10/2017 2:12:46 PM)
 • CN thủy lợi Bm Sơn  (9/5/2014 8:00:20 AM)
 • CN thủy lợi ĐM Hoằng Khánh  (4/10/2017 2:13:05 PM)
 • Sơ đồ thủy lợi
  Đối tác
  SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  279049
    Hôm nay
  55

  Số người trực tuyến 51