Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
361230
  Hôm nay
94

Số người trực tuyến 24
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã - Thanh Hóa
Cập nhật lúc: 04:46 PM ngày 13/09/2014

Trụ sở chính: Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Bắc Sông Mã Thanh Hoá

Địa chỉ       : Xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại  :     037 3866033 :             Fax: 037 3866625

Quá trình thành lập và phát triển:

- Ngày 29 tháng 11 năm 1971 Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định số 1669 chuyển Ban quản lý TN Bắc sông Mã thành Công ty thuỷ nông Bắc sông Mã trực thuộc công ty thuỷ lợi.

- Ngày 23/11/1993 Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định số 1569 thành lập DNNN: XNTN Bắc sông Mã.

- Ngày 26/9/2000 Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định số 2310 đổi tên XNTN Bắc sông Mã thành công ty TN Bắc sông Mã Thanh hoá.

- Ngày 22/5/2003 Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định số 1609 sáp nhập XNTN Hà trung, XNTN Nga Sơn, trạm thuỷ nông Bỉm Sơn vào công ty thuỷ nông Bắc sông Mã ( Có các QĐ kèm theo )

- Ngày 09/02/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh có Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty thuỷ nông Bắc Sông Mã thành Công ty TNHH một thành viên quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Sông Mã - Thanh Hoá.

- Ngày 12/01/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Bắc Sông Mã - Thanh Hoá.

-Những đặc điểm chính của Công ty:

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi là doanh nghiệp công ích hoạt động trên lĩnh vực quản lý và khai thác thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh hóa. Nhiệm vụ của Cụng ty là phục vụ tưới tiêu trên 63.000ha đất nông nghiệp, quản lý, vận hành và khai thỏc 95 trạm bơm tưới, tiêu; 344 máy bơm có lưu lượng từ 700m3/h ¸ 8.700m3/h; Cống tưới :  470 cái, cống tiêu :  90 cái có lưu lượng từ 1 ¸ 92m3/s ; Hệ thống kênh từ cấp 1 đến cấp 3 bao gồm 16 kênh với chiều dài 610km trên địa bàn 6 huyện thị và thành phố phía bờ bắc Sông Mã.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
  •  Cơ cầu tổ chức
  •  Sơ đồ tổ chức