Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
325982
  Hôm nay
94

Số người trực tuyến 32
Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013
Cập nhật lúc: 03:03 PM ngày 12/07/2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP***

Số: 53 CTr/ĐTN

 

     

TP. Cao Lãnh, ngày 16 tháng 01 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013

--------------

Căn cứ định hướng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đồng Tháp và nhiệm vụ chính trị củaTrường Đại học Đồng Tháp, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đồng Thápxây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013, cụ thể như sau:

CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn.

A.     CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.        Triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp khóa IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và nghị quyết Đại hội Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp.

2.        Tập trung giáo dục lý tưởng, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống của Đảng và dân tộc trong thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.

3.        Mở các lớp tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn theo hướng chuẩn hóa cán bộ dựa trên các quy định của Quy chế cán bộ Đoàn và quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ ở các cấp. Củng cố và nâng chất công tác xây dựng tổ chức Đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn và Đoàn viên nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; đẩy mạnh công tác kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

4.        Triển khai các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc"  và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", trọng tâm là đẩy mạnh cuộc vận động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, triển khai hoạt động Tuổi trẻ với an toàn giao thông”, các giải pháp đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội.

5.        Phát triển tổ chức Đoàn và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở Đoàn, trọng tâm là các chi đoàn.

B.     CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CẤP TRƯỜNG

Cải tạo và phát triển vườn sinh học Trường Đại học Đồng Tháp.

C.     CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1.         100% các cấp bộ đoàn trong toàn trường tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, Nghị quyết Đoàn trường Đại học Đồng Tháp khóa V. Đoàn trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền của Nhà trường với ĐVTN.

2.         100% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động          “3 xây, 3 chống” trong Đoàn gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

3.         Tổ chức ít nhất 01 hoạt động Ngày hội việc làm”  cho sinh viên năm cuối; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho trên 3.000 đoàn viên thanh niên là học sinh THPT.

4.         Trong năm Đoàn trường kết nạp ít nhất 200 Đoàn viên mới, giới thiệu 250 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp ít nhất 130 Đảng viên.

5.         Đoàn trường tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền về An toàn giao thông và 02 hoạt động tham gia bảo vệ môi trường.

6.         Tổ chức thực hiện công trình thanh niên cấp trường, 14 công trình thanh niên cấp cơ sở.

7.         Xây dựng ít nhất 06 căn nhà nhân ái.

8.         Mỗi cơ sở đoàn phải có 01 công trình, phần việc thiết thực.

9.         Đoàn trường duy trì được quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ”.

D.     NỘI DUNG – GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức công dân cho thanh thiếu nhi.

1.1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn Tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa V, chú trọng đổi mới cách thức học tập Nghị quyết, xây dựng, triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức triển khai “06 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên”

1.2. Tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xây dựng và triển khai Cuộc vận động “3 xây, 3 chống” với các nội dung 3 xây: kỷ cương, kỷ luật; nói thật, làm thật; thực chất, hiệu quả và 3 chống: bệnh thành tích; bệnh hình thức; bệnh quan liêu.

1.3. Ban hành kế hoạch điều tra xã hội học trong thanh niên; tiếp tục triển khai chương trình học tập 6 bài học lý luận chính trị cơ bản trong ĐVTN gắn với chương trình “Rèn luyện đoàn viên” trong thời kỳ mới; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành khi tham gia giao thông.

1.4. Triển khai sâu rộng các hình thức giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của Đoàn. Tập trung giáo dục về chủ quyền Tổ quốc; lòng yêu nước, tự cường dân tộc; ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống và các di sản của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tăng cường nắm bắt và chủ động tham gia xử lý những vấn đề mới, phát sinh trong tư tưởng và dư luận xã hội của thanh niên.

2. Triển khai có hiệu quả phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội”,“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

2.1. Các cấp bộ đoàn đăng ký, đảm nhận, thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của đơn vị, các vấn đề thanh niên quan tâm.

2.2. Tập trung triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Tháng Thanh niên; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2013.

2.3. Triển khai sâu rộng các biện pháp nhằm tăng cường trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn và ùn tắt giao thông. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động“Thanh niên với văn hoá giao thông” trong thanh thiếu nhi và “Thanh niên Đồng Tháp đồng hành cùng hàng Việt Nam”.

2.4. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới”; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị, địa phương nơi biên giới gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác giảm nghèo, nâng cao dân trí ở các địa bàn khó khăn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Xuân biên giới, Tết hải đảo”. Tiếp tục triển khai các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở biên giới.

2.5. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tổ chức sâu rộng các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hiến máu tình nguyện, tri ân các anh hùng, liệt sỹ. Phát triển các mô hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó với  biến đổi khí hậu.

2.6. Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

2.7. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích thanh niên, sinh viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, công tác tốt; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên vay vốn tín dụng học tập. Quan tâm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

2.8. Củng cố và tăng cường các đội hình “Đội thanh niên xung kích khắc phục hậu quả bão lũ”“Đội hình thanh niên tuyên truyền bảo vệ môi trường”,…

2.9. Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; nhân rộng các mô hình hỗ trợ thanh thiếu nhi về kỹ năng sống; phát triển các CLB học thuật , CLB sở thích, năng khiếu trong thanh niên.

3. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng cơ sở đoàn và đoàn viên góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn.

3.1. Tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chăm lo tới cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn, hội. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, hội các cấp có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

3.2. Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động cơ sở Đoàn, trong đó đặc biệt chú trọng là ở cấp chi đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Rèn luyện đoàn viên” trong thời kỳ mới phù hợp với từng tình hình thực tế; tập trung nâng cao chất lượng chính trị của đoàn viên. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng nhân kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, nghiên cứu phương thức mới trong quản lý đoàn viên tại các khu vực đặc thù. Phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên. Triển khai các hình thức sinh hoạt phù hợp đối với chi đoàn trong trong trường phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

3.4. Đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên. Nghiên cứu mở rộng hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trên mạng Internet.

3.5. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra đoàn các cấp; tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm.

3.6. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong việc giới thiệu cán bộ và định hướng hoạt động của các tổ chức Hội sinh viên Việt nam trong trường

4. Đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

4.1. Tập trung tổ chức các hoạt động giáo dục cho thiếu nhi về truyền thống, lịch sử cách mạng, văn hóa của dân tộc, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4.2. Tổ chức các hoạt động phù hợp cho thiếu nhi là con em của CNV trong toàn trường; tổ chức các sân chơi an toàn, lành mạnh, tăng cường các hoạt động thực hành xã hội cho thiếu nhi, chủ động phối hợp khai thác có hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tổ chức tốt hoạt động hỗ trợ học tập và huấn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.

4.3. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu về công tác thanh niên,tạo cơ chế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tăng cường công tác chỉ đạo trong toàn hệ thống.

5.1. Tổ chức các hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, làm việc giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên thanh niên; chủ động đề xuất thực hiện các chương trình, dự án, đề án nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn.

5.2. Đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

5.3. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, tiếp tục cải tiến công tác thi đua - khen thưởng của Đoàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong chỉ đạo, điều hành của hệ thống Đoàn.

E.            CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG

I. Các hoạt động tập trung

1.        Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X;

2.        Tổ chức Hội thi “Sáng tạo trẻ” và Hội thi “Tiếng hát thanh niên” trong sinh viên trường.

3.        Tổ chức Ngày hội thanh niên Việt Nam vào dịp 26/3/2013.

4.        Tổ chức hội thi tuyên truyền viên trẻ về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh năm 2013.

5.        Đại hội Hội Sinh viên trường.

6.        Tổ chức đồng loạt một số Ngày Chủ nhật xanh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2013.

7.           Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ vào tối ngày 26/7/2013.

8.           Tổ chức Đêm hội trăng Rằm cho thiếu nhi vào 18/9/2013 (14/8 Âm lịch).

9.           Tổ chức các kỳ họp báo, hội nghị BCH Đoàn trường, sơ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo định kỳ.

10.       Xây dựng nhà nhân ái.

11.       Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác Đoàn – Hội.

12.       Thực hiện hoạt động theo sự chỉ đạo của Đảng ủy và BTV Tỉnh Đoàn.

II.Những ngày Thanh niên cùng hành động

1.         Ngày Hội Thanh niên Việt Nam vào dịp 26/3/2013.

2.         Tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2013.

3.         Tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ vào dịp Tết nguyên đán (đêm 28 Tết) và kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 (26/7/2013).

4.         Tổ chức Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi với chủ đề “Rước ánh Trăng vàng” vào ngày 14/8 (âm lịch).

5.         Ngày Thanh niên hành động Vì người nghèo (30/12/2013)

6.         Tham gia các hoạt động do Tỉnh Đoàn và khu vực tổ chức.

                                                                 

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Cán Ban tỉnh Đoàn;

- BTV Đảng ủy;

- Lãnh đạo trường;

- Các đ/c trong BCH;

- Các cơ sở đoàn;

- Hội Sinh viên trường;

-Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

                          

(Đã ký)

 

 

Trương Tấn Đạt


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing