Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
335316
  Hôm nay
29

Số người trực tuyến 29
Cơ cầu tổ chức
Cập nhật lúc: 04:40 PM ngày 13/09/2014

CƠ CẤU TỔ CHƯC CÔNG  TY TNHH MỘT THANH VIÊN THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ:

1. Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty :

Ông : Lê Thế Việt                                                                 

Trình độ: 

Nhiệm vụ:  Phụ trách chung

Điện thoại :

Email : 

 

2. Phó Giám đốc Công ty :  2 người

 

Ông :                                                                                 

Trình độ: 

Nhiệm vụ:  

Điện thoại :

 Email : 

           

Ông :                                                                                 

Trình độ: 

Nhiệm vụ:  

Điện thoại :

 Email : 

3. Kiểm soát viên : 1 người

Ông :                                                                                 

Trình độ: 

Nhiệm vụ:  

Điện thoại :

 Email : 

                                                               

4. Kế toán trưởng : 1 người

Ông :                                                                                 

Trình độ: 

Nhiệm vụ:  

Điện thoại :

 Email : 

             

- Các phòng ban tham mưu giúp việc gồm 4 phòng ;

1. Phòng Tổ chức hành chính

2. Phòng kỹ thuật và quản lý công trình

3. Phòng Tài chính kế toán

4. Phòng Kế hoạch và quản lý tưới tiêu

- Các đơn vị trực thuộc Công ty gồm: 7 đơn vị

1. Chi nhánh thuỷ lợi Hoằng Hoá

2. Chi nhánh thuỷ lợi Hậu Lộc

3. Chi nhánh thuỷ lợi Hà Trung

4. Chi nhánh thuỷ lợi Nga Sơn

5. Chi nhánh thuỷ lợi Bỉm Sơn

6. Chi nhánh thuỷ lợi đầu mối Hoằng Khánh

7.Chi nhánh tư vấn xây dựng và thương mại. ( hoạt động ngoài công ích)

 - Tổng số lao động toàn Công ty có                  :  552 người 

Trong đó :- Đại học và trên đại học có             :    70 người

    - Cao đẳng, trung cấp có                   :    31 người

   - Công nhân KT và lao động khác có :  451 người

Trong Công ty có :

- 4 Đảng bộ và 1 chi bộ cơ sở gồm 169 đảng viên.

- 1 Tổ chức công đoàn cơ sở

   - 3 Tổ chức Hội cựu chiến binh

- 5 Chi đoàn Thanh niên

- 1 Ban nữ cụng gồm  239 chị em 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing