Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
361236
  Hôm nay
100

Số người trực tuyến 30
Cơ cầu tổ chức
Cập nhật lúc: 02:55 PM ngày 15/08/2019

CƠ CẤU TỔ CHƯC CÔNG  TY TNHH MỘT THANH VIÊN THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ:

1.    Chủ tịch Công ty :

 

Ông : Nguyễn Văn Hưng

Trình độ: Kỹ sư thủy lợi – Thạc sĩ quản lý kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại :

Email : 

 

2. Giám đốc Công ty

 

Ông : Đặng Đình Tuấn

Trình độ: Kỹ sư thủy lợi

Lý luận chính trị:  Cao cấp

Điện thoại :

Email : 

 

3. Phó Giám đốc Công ty : 2

 

Ông : Lường Quốc Luận

Trình độ: Kỹ sư thủy lợi

Lý luận chính trị:  Cao cấp

Điện thoại :

Email : 

 

Ông :

Trình độ:  

Lý luận chính trị: 

Điện thoại :

Email : 

 

4. Kiểm soát viên : 1

 

Bà : Lô Thị Kim Hương

Trình độ:    Đại học tài chính kế toán

Điện thoại :

Email : 

                                                               

5. Kế toán trưởng : 1

 

Ông : Nguyễn Huy Đăng

Trình độ:  Đại học tài chính kế toán

Điện thoại :

Email : 

             

- Các phòng ban tham mưu giúp việc gồm 4 phòng ;

 

1. Phòng Tổ chức hành chính

2. Phòng kỹ thuật và quản lý công trình

3. Phòng Tài chính kế toán

4. Phòng Kế hoạch và quản lý tưới tiêu

 

- Các đơn vị trực thuộc Công ty gồm: 7 đơn vị

 

1. Chi nhánh thuỷ lợi Hoằng Hoá

2. Chi nhánh thuỷ lợi Hậu Lộc

3. Chi nhánh thuỷ lợi Hà Trung

4. Chi nhánh thuỷ lợi Nga Sơn

5. Chi nhánh thuỷ lợi Bỉm Sơn

6. Chi nhánh thuỷ lợi đầu mối Hoằng Khánh

7. Chi nhánh thủy lợi Thành Phố

8.Chi nhánh tư vấn xây dựng và thương mại. ( hoạt động ngoài công ích)

 - Tổng số lao động toàn Công ty có                  :  570 người 

Trong đó :

                - Đại học và trên đại học có             :    74 người

   - Cao đẳng, trung cấp có                   :    31 người

   - Công nhân KT và lao động khác có :  465 người

 

Trong Công ty có :

- 4 Đảng bộ và 1 chi bộ cơ sở gồm 169 đảng viên.

- 1 Tổ chức công đoàn cơ sở

   - 3 Tổ chức Hội cựu chiến binh

- 5 Chi đoàn Thanh niên

 

- 1 Ban nữ cụng gồm  239 chị em 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing