Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
360966
  Hôm nay
23

Số người trực tuyến 16
Đảng bộ
Cập nhật lúc: 04:57 PM ngày 13/09/2014

- Trong công tác xây dựng Đảng Công ty đã thực hiện lãnh chỉ đạo Đảng bộ và cán bộ Đảng viên thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời quán triệt tinh thần Đảng đến từng Đảng viên và cán bộ công nhân viên trong Công ty; xây dựng nghị quyết để Đảng bộ Công ty thực hiện và chỉ đạo trên các mặt sản xuất kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho CBCNCV, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự trị an, an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ và các tệ nạn xã hội, triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên thực hiện tốt chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong tỡnh hỡnh mới.

- Triển khai thực hiện tốt việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy tụ phát huy sức mạnh tập thể.

- Triển khai những việc làm cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

- Thực hiện và triển khai thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 ( khóa XI ) về xây dựng Đảng đến tất cả Đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng bộ luôn quan tâm củng cố xây dựng tổ chức Đảng đảm bảo trong sạch vững mạnh, chú ý phát triển cả về số lượng, chất lượng Đảng viên. Kết quả Đảng uỷ đạt trong sạch vững mạnh.

Đảng uỷ và lãnh đạo Công ty đã thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng các tổ chức đoàn thể đảm bảo vững mạnh, các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy được vai trò trách nhiệm trong việc phối hợp hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi trong sản xuất và công tác.

Kết quả cụ thể trong những năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013:

+ Năm 2009: Tổng số Đảng viên 141 Đảng viên. Kết quả phân loại như sau:

- 4/4 Đảng bộ và 1/1 Chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 28/141= 19,9%

- Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ : 113/141 = 80,1%.

- 2 Đảng bộ được huyện ủy tặng gấy khen (Đảng bộ trong sạch vững mạnh)

+ Năm 2010: Tổng số Đảng viên 153 Đảng viên. Kết quả phân loại như sau:

- 3/4 Đảng bộ và 1/1 Chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 30/153= 19,7%%

- Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ : 123/153 = 80.3%.

- 3 Đảng bộ được huyện ủy tặng giấy khen (Đảng bộ trong sạch vững mạnh)

+ Năm 2011: Tổng số Đảng viên 158 Đảng viên. Kết quả phân loại như sau:

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 33/163= 20,2%%

- Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ : 130/158 = %.

- 4/4 Đảng bộ và 1/1 Chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh

- 3 Đảng bộ được huyện ủy tặng giấy khen (Đảng bộ trong sạch vững mạnh)

+ Năm 2012: Tổng số Đảng viên 163 Đảng viên. Kết quả phân loại như sau:

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 32/163= 20,2%%

- Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ : 126/163 = 79,8%.

- 4/4 Đảng bộ và 1/1 Chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh

- 3 Đảng bộ và 01 chi bộ cơ sở được huyện ủy và thị ủy  tặng giấy khen (Đảng bộ trong sạch vững mạnh)

+ Năm 2013: Tổng số Đảng viên 169 Đảng viên. Kết quả phân loại như sau:

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 34/169=  20,1%%

- Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ : 135/169 = 79,9%.

- 4/4 Đảng bộ và 1/1 Chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh

- 2 Đảng bộ và 01 chi bộ cơ sở được huyện ủy và thị ủy  tặng giấy khen (Đảng bộ trong sạch vững mạnh)

 

- 01 Đảng bộ Công ty được Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục (2011 – 2013)  


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing