Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
361267
  Hôm nay
131

Số người trực tuyến 60
Công đoàn
Cập nhật lúc: 04:58 PM ngày 13/09/2014

Công ty có 1 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành NN&PTNT và 7 công đoàn bộ phận.

Công đoàn cơ sở dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp với chuyên môn, các đoàn thể triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến CNVC-LĐ.  Công đoàn cơ sở đã thay mặt người lao động ký kết thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, giám sát việc thực hiện các nội dung đã được ký kết trong thoả ước lao động tập thể, nội qui, qui chế xây dựng đơn vị.

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, vận động CNVC-LĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trọng tâm là các phong trào thi đua : “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” Với mục tiêu năng xuất chất lượng, hiệu quả. Thường xuyên chăm lo đến đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp chính đáng cho CNVC-LĐ.  Quan tâm đến công tác nữ công, triển khai phát động phong trào thi đua: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà "  gắn với phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tổ chức các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao từ đó đã thu hút được đông đảo CNVC-LĐ tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Từ các phong trào trên Công đoàn cơ sở Công ty đã lập được nhiều thành tích cụ thể trong các năm như sau:

+ Năm 2009:

- CĐ hoàn thành nhịêm vụ:      536/557 người  -   Tỷ lệ  97,3%

- CĐ xuất sắc :                          119/557 người  -   Tỷ lệ  21,4%           

- Công đoàn cơ sở được Công đoàn ngành NN&PTNT Việt Nam tặng Bằng khen

+ Năm 2010:

- CĐ hoàn thành nhịêm vụ:      472/482 người   -   Tỷ lệ  98%

- CĐ xuất sắc :                          108/472 người   -   Tỷ lệ  22,8%           

+ Năm 2011:

- CĐ hoàn thành nhịêm vụ:      509/509 người  -   Tỷ lệ    100%

- CĐ xuất sắc :                         110/509 người   -   Tỷ lệ  21,6%

- Công đoàn cơ sở được Công đoàn ngành NN&PTNT Việt Nam tặng Bằng khen

+ Năm 2012:

- CĐ hoàn thành nhịêm vụ:      505/519 người   -   Tỷ lệ    97,3%

- CĐ xuất sắc :                          106/506 người   -   Tỷ lệ  20,9% 

- Công đoàn cơ sở được Công đoàn ngành NN&PTNT thanhHóa tặng Giấy khen

+ Năm 2013:

- CĐ hoàn thành nhịêm vụ:      544/547 người   -   Tỷ lệ    99,45 %

- CĐ xuất sắc :                          116/544 người   -   Tỷ lệ    21,32% 

- Công đoàn cơ sở được Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hoá tặng Cờ thi đua, tặng giấy khen (Đảng bộ trong sạch vững mạnh)

 

+ Năm 2013: Tổng số Đảng viên 169 Đảng viên. Kết quả phân loại như sau:

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 34/169=  20,1%%

- Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ : 135/169 = 79,9%.

- 4/4 Đảng bộ và 1/1 Chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh

- 2 Đảng bộ và 01 chi bộ cơ sở được huyện ủy và thị ủy  tặng giấy khen (Đảng bộ trong sạch vững mạnh)

 

- 01 Đảng bộ Công ty được Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục (2011 – 2013)  


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing