Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
361269
  Hôm nay
133

Số người trực tuyến 62
Nữ công
Cập nhật lúc: 04:59 PM ngày 13/09/2014

Trong những năm qua thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào CNVC-LĐ. Lực lượng nữ CNVC-LĐ Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng số lượng nữ CBCNV chiếm hơn 40% tổng số CBCNV-LĐ; Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy Ban lãnh đạo Công ty và tổ chức Công đoàn chị em đã tự khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, luôn giữ vững lập trường quan điểm giai cấp, đoàn kết, nhất trí vượt lên những khó khăn thách thức trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, vừa chăm lo công việc gia đình thể hiện rõ phẩm chất cao quí của người phụ nữ Việt nam: “Yêu nước, thông minh, cần cù, nhân hậu”.

          Ban nữ công thường xuyên phối hợp với ban Thường vụ CĐ cơ sở và các đoàn thể phát động phong trào thi đua như phong trào  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ... tổ chức nhiều hoạt động bổ ích và phong phú để nâng cao kiến thức về mọi mặt cho nữ CNVC-LĐ, chú trọng bồi dưỡng kiến thức về giới, kiến thức pháp luật và gia đình, những chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Từ đó nhiều chi em đã phát huy được năng lực công tác,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được công đoàn cơ sở Công ty và Công đoàn ngành khen thưởng, góp phần tích cực vào thành tích chung của Công ty. Nhiều chị em đã được cấp trên tặng thưởng nhiều danh hiệu : Giỏi việc nước đảm việc nhà.

+ Tổ chức đoàn Thanh Niên.

Trong toàn Công ty có 4 tổ chức  Đoàn Thanh niên, và 1 chi đoàn cơ sở  trực thuộc huyện, thị với tổng số đoàn viên trên 200 đoàn viên

Các tổ chức đoàn trong Công ty dưới sự lãnh chỉ đạo của các Đảng uỷ, chi uỷ đã thu hút được đông đảo các đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt. Với đội ngũ đoàn viên giàu lòng yêu nước có lý tưởng cách mạng, Trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, có tri thức và chuyên môn giỏi, có sức khoẻ, sáng tạo và tinh thần sung kích. Đoàn thanh niên Công ty đã phát huy được tinh thần xung kích đi đầu trong lĩnh vực tiếp thu và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của Công ty, không ngại khó, ngại khổ, tân tâm tận lực với công việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Cùng với các tổ chức chính trị xã hội, phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua như “ Thanh niên lập nghiệp” , “ Tuổi trẻ Thanh Hoá học tập và làm theo lời Bác”, “khoẻ để bảo vệ tổ quốc”...từ đó nhiều đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu học lớp đối tượng Đảng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều năm liền các tổ chức đoàn của Công ty đã được Đoàn cấp trên khen thưởng, góp phần vào thành tích và thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty. 

 

Các đoàn thể chính trị xác hội trong Công ty đã đổi mới và hoạt động có chiều sâu, phối hợp cùng với chuyên môn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty. 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing