Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
326011
  Hôm nay
123

Số người trực tuyến 28
Những thành tích nổi bật trong 5 năm
Cập nhật lúc: 04:47 PM ngày 13/09/2014
Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Bắc Sông Mã - Thanh Hoá với nhiệm vụ quản lý tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 6 huyện, thị, thành phố

1- Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

1.1 Về thực hiện nhiệm vụ tưới tiêu:

Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Bắc Sông Mã - Thanh Hoá với nhiệm vụ quản lý tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 6 huyện, thị, thành phố; trong những năm qua tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu thời tiết diễn biến phức tạp, lưu lượng nước sông ngày càng cạn kiệt, nước mặn sâm nhập sâu, không đủ nguồn nước để bơm tưới nên công tác điều hành sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự với sự gắn kết của một tập thể từ Ban lãnh đạo Công ty đến toàn thể CBCNV đã tạo thành một khối thống nhất từ đó giúp Công ty từng bước khắc phục khó khăn. Bên cạnh đó Công ty đã tranh thủ sự  ủng hộ, tạo điều kiện của  Bộ NN&PTNT, Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các ban Ngành cấp tỉnh, của Đảng bộ và nhân dân các Huyện thị trong hệ thống đã tạo nên động lực mạnh mẽ giúp Công ty vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao được Đảng bộ và nhân dân các Huyện, thị, thành phố  đánh giá cao về sự đóng góp của Công ty đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội ở các địa phương. Thực hiện NĐ 154 của Chính phủ về việc không thu thủy lệ phí đối với người nông dân. Công ty đã chỉ đạo các phòng ban, các đơn vị cơ sở bám sát Nghị định thực hiện một cách đồng bộ, đúng quy định giúp Công ty đi vào ổn định doanh thu năm sau cao hơn năm trước.  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tập thể Ban lãnh đạo Công ty cùng với toàn thể CBCNV-LĐ  luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Diện tích tưới tiêu Công ty đạt được trong các năm như sau:

- Năm 2009 : 56.118ha/55.870 ha                đạt 100,44% KH

- Năm 2010 : 59.834ha/55.780 ha                    đạt  107,3% KH

- Năm 2011 : 60.744ha/KH59.680ha                đạt 101,8% KH

- Năm 2012 : 62.717ha/60.744ha                 đạt 103,2% KH

- Năm 2013 : 63.680 ha / 63.363                    đạt 100,5% KH

1.2. Về công tác khảo sát thiết kế công trình thuỷ lợi trong hệ thống.

Hiện nay số lượng công trình công ty đang quản lý và khai thác được xây dựng từ những năm 1963 đã bị xuống cấp và hư hỏng nhiều. Vì vậy trong những năm gần đây Công ty chú trọng, tập chung khảo sát thiết kế, đầu tư sửa chữa các công  tình đã xuống cấp, và các công trình cấp thiết để đáp ứng kịp thời cho công tác phục vụ tưới, tiêu trên toàn hệ thống.

Cùng với sự tranh thủ đầu tư của Nhà nước và bằng nguồn vốn khấu hao, vốn sửa chữa lớn, vốn sửa chữa thường xuyên và vốn thủy lợi phí của Công ty trong những năm qua Công ty đã cải tạo, sửa chữa, và xây dựng mới được nhiều công trình với tổng chi phí hàng trên 150 tỷ đồng cụ thể :  năm 2009 đầu tư xây dựng 10,420 tỷ đồng; năm 2010 đạt 15,602 tỷ đồng; 2011 đạt 93,988 tỷ đồng; năm 2012 đạt 14,702; năm 2013 đạt 21,562 tỷ đồng bao gồm các công trình: nâng cấp kênh chính trạm bơm Hoằng Khánh; trạm bơm Cống phủ; kênh trạm bơm Xa loan; Nhà trạm bơm Hòa Lộc 2, nhà quản lý trạm bơm Hà Yên I, Phong Lộc, nhà quản lý trạm bơm Đại lộc; Trạm bơm Nga Phú, kênh N2, Điều tiết Hợp Khê, Cống sông Gồng, cầu tại K7+451 kênh bắc Xa Loan, lắp đặt trạm bơm Tam Đa…. đến nay cơ sở vật chất, như trạm bơm, kênh mương, cầu cống đã cơ bản ổn định đáp ứng được yêu cầu phục vụ tưới tiêu trên địa bàn Công ty quản lý.

  Từ những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV trên các mặt hoạt động đã giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao cụ thể trong  các năm như sau: 

 

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Doanh thu

Tỷ đồng

40,802

46,528

42,1

51,9

79

Lợi nhuận

Tỷ đồng

2.337

2,285

1,051

1,759

4,065

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

3,1

3,4

3,6

4,1

4,3

Thu nhập bình quân đầu người

Triệu đồng

2,0

2,4

2,6

2,9

3,1

Giải quyết việc làm thường xuyên

Người

572

525

529

541

552

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Số sáng kiến

1

3

2

3

5

2.  Nguyên nhân đạt được thành tích:

- Trong công tác lãnh, chỉ đạo điều hành sản xuất có sự thống nhất từ Đảng ủy, Ban lãnh đạo đến toàn thể CBCNV trong Công ty, thường xuyên quan tâm xây dựng và phát triển các tổ chức chính trị xã hội, trong Công ty tạo thành một khối đoàn kết thống nhất, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tổ chức, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Công ty.

- Quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các nội quy, quy chế của Công ty trong toàn Công ty, chú trọng đến việc phối kết hợp trong công việc để có sự hổ trợ lẫn nhau.

- Tổ chức và thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, cho CBCNV-LĐ, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống cho CBCNV-LĐ từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, hăng hái lao động sản xuất, phát huy trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất trong các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nhân dịp các ngày lễ lớn của Đất nước và Công ty để khuyến khích mọi ngư­ời hăng hái lao động sản xuất trong đó nổi bật là các phong trào:

+ Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng xuất chất lượng hiệu quả cao.

+ Phong trào giải toả ách tắc khơi thông dòng chảy hệ thống kênh mương

+ Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

+ Phong trào bơm nước tưới, tiêu tiết kiệm và khoa học.

+ Phong trào duy tu bảo dưỡng công trình, máy móc, thiết bị

+ Phong trào tiết kiệm điện năng.

+ Phong trào Xanh, sạch đẹp, đảm bảo an toàn – BHLĐ.

+ Phong trào thực hiện tốt Chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Công ty…

+ Đẩy mạnh các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao  để CBCNV được tập luyện tham gia thi đấu, biểu diễn trong các ngày lễ lớn của Công ty và tham  gia các hội thi của các ban ngành cấp trên tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khoẻ mạnh, động viên kịp thời để CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thông qua các phong trào đã khích lệ CNVC-LĐ tích cực, năng động, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thực hành tiến kiệm, giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu quả của máy móc, thiết bị, công trình đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu phục vụ sản xuất. Nổi bật của các phong trào là các sáng kiến cải tiến kỹ thuật cụ thể trong các năm như sau:

+ Năm 2009: 01 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác quản lý điện năng.

+ Năm 2010: 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật ( 2 sáng kiến trong công tác tưới tiêu tiết kiệm và 01 sáng kiến trong lắp van tự mồi cho máy bơm).

+ Năm 2011: 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác xây dựng cơ bản

+ Năm 2012: 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật ( 2 sáng kiến trong công tác đóng mở, chèn phai cống lớn và 01 sáng kiến Lắp tụ bù coso giảm tiêu thụ điện năng )

+ Năm 2013: có 5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật ( 2 sáng kiến trong công tác tưới tiêu tiết kiệm; 2 sáng kiến trong công tác theo dõi và bảo dưỡng công trình cống lớn và 1 sáng kiến về nâng cao cửa Cống lớn.

 Từ đó đã giúp Công ty tiết kiệm mỗi năm hàng 100 trăm triệu đồng, góp phần thiết thực vào mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua.

Cũng từ các phong trào trên hàng năm Công ty đã phát động trồng được hàng nghì cây xanh tại các khuôn viên Văn phòng Công ty, các văn phòng chi nhánh và các trạm bơm.

Nạo vét khơi thông hệ thống kênh mương mỗi năm 700.000 đến 800.000m2 khối bùn đất và bớt bèo trên tất cả các tuyến kênh mương mỗi năm 240.000m2 trên địa bàn Công ty quản lý.

3- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chăm lo đời sống CBCNV.

Thực hiện Chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Công ty đã chú trong đến công tác tuyên truyền, và vận động CBCNV thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính vì vậy trong những năm qua tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, không có người nào vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến các chế độ chính sách của người lao động

Như giải quyết chế độ ốm đau thai sản, chế độ BHXH, BHYT ... cho CBCNV theo đúng quy định.  Hàng năm thực hiện tốt quy định của luật lao động về công tác BHLĐ trong doanh nghiệp Nhà nước như tổ chức tập huấn công tác An toàn – VSLĐ định kỳ, trang cấp BHLĐ đầy đủ, kịp thời; khám sức khỏe định cho người lao động. Chính vì vậy trong những năm qua toàn Công ty không có trường hợp nào xảy ra mất an toàn lao động và mắc các bệnh nghề nghiệp.

Công tác từ thiện nhân đạo được được Công ty và các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm hàng năm tham gia đóng góp xây dựng các quĩ như: Quĩ đền ơn đáp nghĩa, quĩ vì người nghèo, quĩ từ thiện, Quĩ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo và đóng góp xây dựng quĩ “Mái ấm Công đoàn”  với tổng số tiền ủng hộ các quỹ của toàn Công ty trị giá trên 100 triệu đồng/năm. Tham gia phong trào hiến máu nhân đạo trên 200 lượt người/năm.

 Công ty thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đảm bảo 100% người lao động đều có công ăn việc làm với mức  lương bình quân hiện nay là 3.100.000đ trở lên. Hàng năm đều tổ chức cho người lao động được đi thăm quan du lịch tạo nên tinh thần vui tươi phấn khởi cho người lao động luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing