Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
361244
  Hôm nay
108

Số người trực tuyến 37
Triển khai nạo vét chống hạn vụ Chiêm Xuân 2016 Công ty TNHHMTV TL Bắc Sông Mã
Cập nhật lúc: 10:23 AM ngày 30/01/2016
Thực hiện phương án chống hạn phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2016 trên địa bàn Công ty quản lý đã tiến hành nạo vét một số kênh chính, trục tiêu như nạo vét sông Gòng, kênh Lộc Vinh huyện Hoằng Hóa, nạo vét kênh Đình Vịnh huyện Nga Sơn

Năm 2016 được đánh giá là một năm thời tiết diễn ra tương đối phức tạp, khó lường hiện tượng El Nino vẫn cón tiếp diễn, nắng nóng kéo dài, mực nước các sông tiếp tục xuống thấp, mặn duy trì ở mức cao. Để chủ động về nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2016 từ quý II năm 2015 Công ty đã cho rà soát các kênh tiêu, trục tiêu lớn có khả năng dẫn và trữ nước tiên hành thiết kế nạo vét để nâng khả năng dẫn nước và trữ nước đảm bảo nguồn cho chống hạn, cho đến nay trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đang tiến hành nạo vét 2 trục tiêu lớn là Sông Gòng đoạn K5+570-K9+170, kênh Lộc Vinh đoạn K0+00-K0+570 và sửa chữa cống điều tiết tại K2+400 đảm bảo dẫn nước tiêu cho hơn 2.700 ha và tưới cho hơn 2.000ha đất canh tác nông nghiệp của các xã Hoằng Vinh, Hoằng Đức, Hoằng Minh, Hoằng Thịnh, Hoằng Đồng Hoằng Lộc huyện Hoằng Hóa; Nạo vét kênh Đình Vịnh Nga Sơn và 03 tuyến kênh nhánh nâng cao khả năng dẫn và trữ nước tưới cho gần 550ha và tiêu cho 980ha diện tích đất nông ghiệp của các xã Ba Đình. Nga Vịnh huyện Nga Sơn

 

                                                                                                                                                                              Tin bài: Đặng Đình Tuấn


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing