Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
326012
  Hôm nay
124

Số người trực tuyến 28
Kiểm tra vận hành thử công trình thủy lợi phòng chống lụt bão năm 2016
Cập nhật lúc: 08:42 AM ngày 03/04/2017

                 Năm 2016 công ty TNHHMTV thủy lợi Bắc Sông Mã có nhiệm vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ cấp nước trên địa bàn 5 huyện, thị: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, thị xã Bỉm Sơn và 6 xã của Thành phố Thanh Hóa. Diện tích phục vụ xấp xỉ 64.000 ha. Nguồn nước cung cấp cho hệ thống là từ sông Mã, Sông Lèn, sông Báo Văn và sông Càn.

Để  đảm bảo chủ động  cho công tác phòng chống lụt bão năm 2016 ngày  05, 06 tháng 8 năm 2016,  Chi cục Thủy lợi, Đài Phát Thanh Truyền Hình tỉnh đã đi kiêm tra và đưa tin về công tác PCLB, vận hành thử một số công trình thủy lợi ở các Chi nhánh trong Công  ty.

Tại chi nhánh Hoằng Hóa vận hành thử các trạm bơm Hoằng Quang 1,2 trạm bơm Nhân Trạch; vận hành cống Bộ Đầu, cống Ngọc Đình; tại Chi nhánh TL Hậu Lộc vận hành cống Nguyễn, cống Bái Trung và cống Lộc Động; Nga Sơn vận hành âu Mỹ Quan Trang, cống Mộng Gường;  tại Hà Trung vận hành trạm bơm Cống Phủ, trạm bơm Hà Hải, Âu Báo văn; tại Bỉm Sơn vận hành TB Đoài thôn và  TH Phú Dương ;

    

                                               Hình ảnh vận hành thử cống Bộ Đầu Hoằng Hóa

  

                                                    Hình ảnh vận hành thử cống Nguyễn và Lộc Động Hậu Lộc

                                                          Hình ảnh vận hành TB tiêu Cống Phủ và Hà Hải Hà Trung

 

                                                  Hình ảnh vận hành thử âu Mỹ Quan Trang và âu Báo Văn

Tại các điểm đến kiểm tra và vận hành thử đại diện Chi cục Thủy lợi đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho phòng chống lụt bão của Công ty. Thông qua công tác kiểm tra 100% máy móc, công trình được vận hành đảm bảo yêu cầu. Vật tư cho phòng chống lụt bão ở các vị trí đảm bảo theo yêu cầu. 

Tin bài: Phòng KT&QLCT


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing