Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
361253
  Hôm nay
117

Số người trực tuyến 46
Khai thác thủy lợi
Thực hiện phương án chống hạn phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2016 trên địa bàn Công ty quản lý đã tiến hành nạo vét một số kênh chính, trục tiêu như nạo vét sông Gòng, kênh Lộc Vinh huyện Hoằng Hóa, nạo vét kênh Đình Vịnh huyện Nga Sơn
1