Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
361237
  Hôm nay
101

Số người trực tuyến 31
Giới thiệu - Danh hiệu, khen thưởng
Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Bắc Sông Mã - Thanh Hoá với nhiệm vụ quản lý tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 6 huyện, thị, thành phố
1