Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
361243
  Hôm nay
107

Số người trực tuyến 36
Đơn vị thành viên
Chi nhánh thủy lợi Hoằng Hóa là đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý và khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Hoằng Hóa và một phần của Thành phố Thanh Hóa
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi là doanh nghiệp công ích hoạt động trên lĩnh vực quản lý và khai thác thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh hóa
1