Triển khai nạo vét chống hạn vụ Chiêm Xuân 2016 Công ty TNHHMTV TL Bắc Sông Mã

Triển khai nạo vét chống hạn vụ Chiêm Xuân 2016 Công ty TNHHMTV TL Bắc Sông Mã

Thực hiện phương án chống hạn phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2016 trên địa bàn Công ty quản lý đã tiến hành nạo vét một số kênh chính, trục tiêu như nạo vét sông Gòng, kênh Lộc Vinh huyện Hoằng Hóa, nạo vét kênh Đình Vịnh huyện Nga Sơn


Sơ đồ thủy lợi
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
364184
  Hôm nay
578

Số người trực tuyến 119